Przedszkole Miejskie nr 7
im. "Bajkowy świat"
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 
 W związku z panującą Pandemią COVID-19 i  wprowadzonymi dużymi ograniczeniami, nie odbędzie się planowane spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola, ani zajęcia adaptacyjne w sierpniu.

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami, które miały być przedstawione na spotkaniu.

Poradnik adaptacyjny

Prezentacja informacyjna – Nasze Przedszkole

Prelekcja pedagog  A. Oleksiuk

Dokumenty zamieszczone poniżej, wypełnione należy dostarczyć drogą  e-mail na adres p7@edu.gorzow.pl,
w terminie do 30 czerwca ( formie scanu lub JPG)

·       Upoważnienie do odbioru dziecka

·        Klauzule informacyjne – RODO

·        Ankieta o dziecku

·        Formularz nadania konta dziecka iPrzedszkole

·        Deklaracja Rodzica – dot. współpracy z przedszkolem.

WAŻNE

Ewidencja obecności dzieci w przedszkolu odbywa się poprzez komunikator iPrzedszkole.
W tym celu Rodzic zobowiązany jest do podania danych  w celu założenia konta dziecka.http://www.p7.edu.gorzow.pl/?lng=1&view=k&k=230 (zakładka MENU: iPrzedszkole)

Koszt kart 8,50 zł(wraz z kosztem przesyłki). Każdy zamawia tyle kart ile potrzebuje. Pieniądze należy przesłać na konto  Rady  Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Bajkowy świat    - Santander Bank Polska nr 26 1090 2590 0000 0001 4499 9106

(Dokonując wpłaty prosimy określić przeznaczenie i dane osobowe)

Tradycją naszego przedszkola jest dobrowolna wpłata rodzica dzieci nowo przyjętych na zabawki do grupy. Rada Rodziców proponuje kwotę 50 zł. Za okazane wsparcie
z góry dziękujemy. 

 
Załączniki:

RODZICE DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH 2020-2021

 Ze względu na panującą pandemię COVIT-19, planowane w maju zebranie organizacyjne nie odbedzie się. Proszę sledzić naszą stronę, w tym miejscu będziemy zamieszczać informacje dotyczące przygotowania dzieci do przedszkola. 
Załączniki:

KOMUNIKAT W SPRAWIE rekrutacji do przedszkola 2020/2021

 Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz nowe regulacje prawno-oświatowe powodują zmiany w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/21:

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie na stronie www przedszkola 8 kwietnia do godz. 12.00 (poniżej).

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (wzór poniżej) – wypełnione należy przesłać tylko drogą  elektroniczną (w formie scanu PDF, JPG lub treść  dokumentu zamieścić w treści e-maila)  na adres
e-mailowy:
p7@edu.gorzow.pl w terminie od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 13.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki drugiego i trzeciego wyboru składają potwierdzenie woli do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dokumenty naboru zostaną dostarczone przez przedszkole.

Brak dokonania potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Publikacja kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez zamieszczenie list na stronie przedszkola www.p7.edu.gorzow.pl
w dniu
22 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00.

Informacje dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje – Tel. 95 7320 953 w godz. 8.00 – 13.00.

Komisja rekrutacyjna  

Przedszkola Miejskiego nr 7

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2019 poz. 530)                                                                                     

Załączniki:

REKRUTACJA

 Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 7 

ogłasza rekrutację dzieci

na rok szkolny 2020/2021

  

Proszę o dokładne zapoznanie się z Zasadami rekrutacji  

oraz terminami postępowania rekrutacyjnego.

 
  

Deklaracja kontynuacji

 Od 20 stycznia wydawane są deklaracje kontynuacji edukacji na rok szkolny 2020/2021, które należy złożyć dokładnie wypełnione i podpisane przez obojga rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 12.02.2020. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta w sprawie terminów rekrutacji

Załączniki:

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

Załączniki:

Oświadczenia

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załączniki:

Ulice, obwody

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Załączniki:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...