Przedszkole Miejskie nr 7
im. "Bajkowy świat"
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

KARTY

  Prosimy o odbiór kart czytnikowych rodziców dzieci 3-letnich z grup I "Kubusia Puchatka" oraz II "Kota Filemona", którzy zamówili karty do KOŃCA LIPCA. 

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3 letnich gr. I i gr. II

Przypominamy o spotkaniach adaptacyjnych zaplanowych w ogrodzie przedszkolnym. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zmiennego
 i maseczek. W razie niepogody spotkania wg. wcześniej podanego grafiku odbędą się w przedszkolu. 

                                  SPOTKANIA INTEGRACYJNE W MIESIĄCU                                                             SIERPNIU

PLANOWANE SĄ Z PODZIAŁEM
 NA MNIEJSZE GRUPY

 

Dnia 27.08.21(piątek) zapraszamy 1 rodzica z dzieckiem z grupy I „Kubusia Puchatka”

o godz. 9.00 od numeru 1-12  wg listy /zał. nr 1

o godz. 10.30- od numeru 13- 25 wg listy/ zał. nr 1

 

Dnia 30.08.21(poniedziałek) zapraszamy 1 rodzica z dzieckiem z grupy II „Kota Filemona”

o godz. 9.00 od numeru 1-12 wg listy / zał. nr 2

o godz. 10.30- od numeru 13- 25 wg listy/ zał. nr 2

 

 

Załączniki:

SKŁADANIE DOKUMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO 30 CZERWCA

 W związku z panującą Pandemią COVID-19 i   reżimem sanitarnym, w przedszkolu nie odbędzie się planowane spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci nowoprzyjętych

 do przedszkola.  Spotkania integracyjne w miesiącu sierpniu planowane są z podziałem
 na mniejsze grupy – plan spotkań umieszczony zostanie w m-cu sierpniu.  

 Do  30 czerwca należy dokumenty zamieszczone poniżej, wypełnione i umieszczone w podpisanej kopercie  wrzucić do skrzynki przed przedszkolem  

  • Upoważnienie do odbioru dziecka
  • Ankieta o dziecku
  • Klauzule informacyjne – RODO
  • Formularz nadania konta dziecka iPrzedszkole
  • Informacja o ilości zamawianych kart czytnikowych 
  • Deklaracja Rodzica – dot. współpracy z przedszkolem
  • Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (covid) dopiero 01.09.21r.

WAŻNE

Ewidencja obecności dzieci w przedszkolu odbywa się poprzez komunikator iPrzedszkole.
W tym celu Rodzic zobowiązany jest do podania danych  w celu założenia konta dziecka.http://www.p7.edu.gorzow.pl/?lng=1&view=k&k=230 (zakładka MENU:iPrzedszkole)

Koszt 1 karty 8,50 zł. (wraz z kosztem przesyłki). Każdy zamawia tyle kart ile potrzebuje. Pieniądze należy przesłać na konto  Rady  Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7 im. Bajkowy świat    - Santander Bank Polska nr 26 1090 2590 0000 0001 4499 9106 w terminie do 30 czerwca

Tradycją naszego przedszkola jest dobrowolna wpłata rodzica dzieci nowoprzyjętych
na zabawki do grupy. Rada Rodziców proponuje kwotę 50 zł, które prosimy również wpłacić na konto Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 7. Za okazane wsparcie z góry dziękujemy.

(Dokonując wpłaty prosimy określić przeznaczenie i dane osobowe)

 

Załączniki:

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 

im. Bajkowy świat

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Załączniki:

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7
IM. BAJKOWY ŚWIAT 

Załączniki:

 Uwaga!!!

Rodzice dzieci z II i III preferencji wraz z potwierdzeniem woli dostarczają wniosek odebrany z przedszkola, w którym był składany. 

 KOMUNIKAT W SPRAWIE

rekrutacji do przedszkola 2021/2022

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz nowe regulacje prawno-oświatowe powodują zmiany w procesie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie na stronie www przedszkola (poniżej).

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola (wzór poniżej) – wypełnione należy złożyć do urny wystawionej przed przedszkolem
w terminie od 09 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 13.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki drugiego i trzeciego wyboru składają potwierdzenie woli do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dokumenty naboru zostaną dostarczone przez przedszkole.

Brak dokonania potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Publikacja kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez zamieszczenie list na stronie przedszkola www.p7.edu.gorzow.pl
w dniu
22 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.

Informacje dla rodziców dzieci niezakwalifikowanych w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje – tel. 957320953 w godz. 8.00 – 13.00.

Komisja rekrutacyjna  

Przedszkola Miejskiego nr 7

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)                                                                                     

 

 

 

Załączniki:

REKRUTACJA

                            NABÓR 2021/2022 

Szanowni Państwo!

Z dniem 01.03.2021 r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski.

Wnioski można składać w terminie
od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r.

 

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 

1. Nabór prowadzony jest elektronicznie, przedszkole posiada wolne miejsca dla dzieci 3 letnich (urodzonych w roku 2018) - liczba miejsc: 50.

 

2. Platforma do elektronicznego zgłaszania kandydatów zostanie uruchomiona
1 marca 2021 r. na stronie: www.edu.gorzow.pl

e-nabór-systemy e-naboru „Rejestracja kandydatów do przedszkoli”

 

https://naborp-kandydat.edukacja.gorzow.pl/gorzow/News

www.eurzad.gorzow.pl

 

3. Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z komplet wymaganych załączników dostarczyć do placówki pierwszej preferencji w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka. Do dokumentów należy załączyć wypełniony „Wykaz złożonych dokumentów do wniosku”.

 

4. Kopertę z kpl dokumentów należy wrzucić do urny stojącej przed przedszkolem w godz. 6.30 – 16.00

 

5. W przypadku braku właściwego dokumentu, komisja rekrutacyjna skontaktuje się telefonicznie z rodzicem w celu uzupełnienia dokumentów.

 

6. Na wniosek Komisji rekrutacyjnej, rodzic zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów rekrutacji np. Książeczka zdrowia dziecka, PIT lub inne dokumenty.

7. Wszystkie dokumenty związane z naborem do przedszkola zamieszczono także w załącznikach do pobrania.

8. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Zasadami rekrutacji do przedszkola.

 

 

 

Załączniki:
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...