Przedszkole Miejskie nr 7
im. "Bajkowy świat"
 
jesteś tu: strona główna    wymagania edukacyjne wobec dziecka 3-letniego
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Wymagania edukacyjne wobec dziecka 3-letniego

1. Ogólna sprawność ruchowa
 
-Rzuca piłką  z nad głowy.
-Chwyta piłkę.
-Schodzi ze schodów stawiając nogi naprzemiennie.
-Utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze przez kilka sekund.
-Podskakuje na jednej nodze.
-Potrafi wykonać kilka żabek.
-Podryguje tanecznie i klaszcze w dłonie w takt muzyki.
-Sprząta po sobie zabawki.
 
2. Samodzielność
           
-Zgłasza potrzeby fizjologiczne.
-Myje ręce i wyciera je.
-Zdejmuje samodzielnie rozpiętą kurtkę.
-Rozbiera się z podkoszulka i ubiera go.
-Wkłada pantofle i buty.
 
3. Dojrzałość społeczna
 
-Uczestniczy w zabawie grupowej.
-Zna imiona kolegów.
-Potrafi bawić się samodzielnie dłuższy czas.
-Bawi się chętnie z rówieśnikami.
-Przestrzega reguł zabawy- raz ty, raz ja.
-Wyraża życzenia w formie ,, ja,,.
-Stale domaga się uwagi ze strony dorosłych.
 
 4. Sprawność manualna
 
-Drze papier przeciwnym ruchem rąk.
-Nawleka korale na sznurek.
-Formuje wałek z plasteliny, placuszek, kulkę.
-Bazgrze z własnej inicjatywy.
-Rysuje kreskę, szyny, krzyżyk.
-Rysuje zamknięte koło.
-Rysuje głowonogi.
-Buduje most z 3 klocków.
-Buduje wieżę z 4 i więcej klocków.
 
 
5. Posługiwanie się mową
 
-Rozróżnia i nazywa kolory podstawowe.
-Słucha krótkich opowiadań.
-Wykonuje trzy następujące po sobie polecenia.
-Rozumie niektóre przymiotniki np. zimny, duży…
-Wypowiada swoje imię mówiąc o sobie.
-Używa zaimków ,, ja, moje, twoje’’.
-Używa liczby mnogiej.
-Zadaje wiele pytań.
-Potrafi zapamiętać proste wierszyki.
-Opisuje ostatnie wydarzenia.
 
6. Czynności poznawcze
 
-Układa piramidki.
-Układa krążki wg wielkości.
-Buduje pociąg z 5 klocków wg wzoru.
 
7. Obszar edukacji matematycznej
 
-Posługuje się określeniami odnoszącymi się do kierunków w przestrzeni (na, pod, za, przed).
-Klasyfikuje przedmioty ze względu na ich wspólną cechę, np.: przeznaczenie, wielkość, kolor.
-Stosuje określenia w zabawach manipulacyjnych: duży– mały, długi– krótki.
-Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenia: dużo, mało, tyle samo      (porównywanie odbywa się„na oko”)
-Posługuje się liczebnikami 1 i 2.
-Potrafi przeliczać w obrębie kilku liczebników (3– 5).
 
 
Dziecko może:
 
-reagować płaczem w sytuacjach rozstania;
-łatwo „przechodzić” z płaczu do śmiechu;
-reagować złością i agresją, kiedy jest niezadowolone;
-przywiązywać uwagę do następujących po sobie czynności (rytuały);
-od 3 do 5 roku życia tworzyć neologizmy (własne słowa na określenie różnych rzeczy);
-grymasić i wybrzydzać przy jedzeniu, może mieć ulubione smaki i trudno mu się przestawić na inne;
-w momentach podekscytowania – zacinać się i jąkać;
-w trudnych chwilach – ssać palec, monotonnie kołysać, ssać ubranie;
-bać się: dziadów, czarownic, policjantów, złodziei, ciemności, samotności i wyjść domowników z mieszkania, zwierząt.
 
Zachowania niepokojące:
 
-opóźnienie rozwoju mowy;
-w kontaktach społecznych – nadmierne izolowanie się, niechętne komunikowanie się z innymi.
 
 
 
Załączniki: