Przedszkole Miejskie nr 7
im. "Bajkowy świat"
 
jesteś tu: strona główna    wymagania edukacyjne wobec dziecka 6 letniego
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Wymagania edukacyjne wobec dziecka 6 letniego

Rozwój umysłowy
1. Mowa:
Każde dziecko 6 letnie przed rozpoczęciem właściwej nauki czytania powinno poprawnie i dokładnie wymawiać wszystkie głoski wypowiedziane pojedynczo, jak również w wyrazach i zdaniach.
2. Wiadomości:
Powinno mieć tak bogate słownictwo, żeby wyrazić proste treści, opisywać obrazki zdaniami nie robiąc błędów gramatycznych. Z własnej inicjatywy zadają pytania i odpowiadają na pytania. Posiada odpowiedni zasób wiadomości o środowisku społeczno – przyrodniczym. Zna i wie, co robią ludzie takich zawodów jak: lekarz, górnik, nauczyciel, rolnik itp. Zna nazwy zwierząt i potrafi o nich coś powiedzieć.
3. Rozumienie :
Rozumieją akcję prostego opowiadania, treść obrazków.
Rozumieją znaczenie prostych gestów.
Rozumieją polecenia słowne.
4. Myślenie:
Kojarzą związki między kolejnymi faktami /historyjka obrazkowa/.
Potrafią zastosować prostą klasyfikację np. kolor, kształt, czy wielkość.
Umieją szeregować wg długości.
Odtwarzają zbiory.
Szeregują zbiory wg wielkości,
Potrafią wskazać różnice między dwoma przedmiotami.
5. Pamięć:
Zapamiętują polecenie wykonania kilku kolejnych czynności po kilkurazowym powtórzeniu.
Pamiętają piosenki, zabawy.
Zapamiętują wcześniej poznane spostrzeżenia.
Rozwój społeczno – emocjonalny
 • nie są bardzo nieśmiałe, zahamowane lub nadmiernie pobudliwe
 • wykonują polecenia skierowane do całej grupy
 • nawiązują kontakt z rówieśnikami, nie izolują się, nie są agresywne
 • nie zniechęcają się zbyt łatwo, przy trudnościach w wykonaniu zadań
 • reagują na uwagi, kontaktują się z dorosłymi
Rozwój ruchowy i manualny
 • są sprawne ruchowo, pracują nad ruchami całego ciała,
 • nie wykazują niezręczności przy ustawianiu klocków, trzymaniu ołówka, chwytaniu piłki,
 • lateralizacja ręki – praworęczność
 • są samodzielne w wykonaniu rysunku, ulepianki, budowli
 • wytwór jest czytelny
Analiza i synteza wzrokowa
 • spostrzegają szczegóły wzoru przy odtwarzaniu
 • układają układanki z kilku części
 • nie wykazują zaburzeń kierunku przy odwzorowaniu
Analiza i synteza słuchowa
 • powtarzają wszystkie dźwięki
 • słyszą różnice między podobnymi dźwiękami
 • wyodrębniają pierwsze głoski w wyrazie i analizują proste wyrazy na głoski.