Posiadamy ciekawą ofertę zajęć dodatkowych:

nieodpłatnych prowadzonych przez nauczycielki przedszkola
zajęcia artystyczno-plastyczne 

zajęcia teatralne 

zajęcia muzyczno-rytmiczne 

zajęcia taneczne 

prowadzonych przez specjalistów:

nauka języka angielskiego we wszystkich grupach

logopedia

terapia pedagogiczna dzieci 5-6 letnie


Ponadto zapewniamy:
wszechstronny rozwój osobowości dzieci

dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

pyszne domowe posiłki
rodzinną atmosferę
szeroką współpracę ze środowiskiem społecznym


Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego 
oraz
programy autorskie i innowacje pedagogiczne
opracowane przez nauczycielki.
Wykorzystujemy wiele aktywnych metod zabawy z dzieckiem.

Adresy innych stron zawarte w tekście: