DYREKTOR – JOLANTA ŚWITAŁA

PRZYJMUJE INTERESANTÓW:

wtorek i piątek w godz. 8.00 – 10.00

poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00