Deklaracja kontynuacji

Od 13.02.2017 będzie można pobrać w grupie deklaracje
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018. Składać je należy w terminie do 20.02.2017r. do godz. 16.30. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym.

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: