Agresja - ale skąd?

Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: