Wycieczka do Szczecina

 Dnia 09.05.2012r. dzieci z gr. III, V i VI wyjeżdżają do teatru lalkowego PLECIUGA w Szczecinie na przedstawienie "Kopciuszek". Wycieczka organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie na starcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zbiórka o godz. 7.00,  wyjazd o godz. 7.30, powrót około godz. 19.00. W ramach stawki żywieniowej dzieci będą miały zapewniony suchy prowiant i napoje. Obiad  finansowany ze środków unijnych.

Prosimy o odpowiedni ubiór dzieci i podpisanie zgody na wycieczkę.